Select Page

Evropska shema šolskega sadja in zelenjave

Shema je ukrep kmetijske politike EU, ki šolarjem zagotavlja brezplačno sadje in zelenjavo. Vključuje različne izobraževalne dejavnosti in dejavnosti za ozaveščanje o pomenu sadja in zelenjave v prehrani. Shema spodbuja zdrave prehranjevalne navade pri mladih.

Namen sheme:

Povečati nizko porabo sadja in zelenjave pri otrocih. Zmanjšati število otrok s prekomerno težo in debelostjo. Zmanjšati tveganje za nastanek bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen, srčno-žilne bolezni, rak …). V šolskem letu 2022/23 bomo več razdelitev namenili zelenjavi oziroma kombinaciji sadja in zelenjave. Nekaj razdelitev pa bo tudi namenjenih mleku. Ob promocijskih in izobraževalnih aktivnostih bodo učenci ponovno izpolnjevali ankete, s katerimi bomo dobili povratno informacijo o rezultatih projekta.

Sadje in zelenjavo bomo učencem ponudili večkrat mesečno. Učencem bo na voljo po drugi šolski uri do konca pouka. Sadje in zelenjavo ter mleko bo razdeljeno v matičnih učilnicah.

Izvedli bomo različne izobraževalne in promocijske aktivnosti, v katere bomo aktivno vključili tako učence kot starše.

V mesecu novembru bomo izvedli projekt Tradicionalni slovenski zajtrk in Dan slovenske hrane. Poleg zajtrka se bodo izvajale tudi učne vsebine in vzporedne aktivnosti za vse učence. Z razdeljevanjem sadja, zelenjave oziroma mleka bomo pričeli v mesecu septembru.

Dostopnost