Skoči na glavno vsebino
Select Page

Nekaj malega o vzgoji

Cilj staršev in učiteljev je zdrav, zadovoljen in uspešen otrok.

Medsebojno sodelovanje lahko k temu le pripomore.

Pomoč doma:

 •  z otrokom se veliko pogovarjajte,
 •  skupno preživljajte prijetne aktivnosti,
 •  skupno glejte televizijo,
 • pomagajte mu razvijati delovne navade,
 • pomagajte mu pri organizaciji prostega časa in časa za učenje,
 • ustvarite mirno in varno družinsko življenje.

Pomoč v šoli:

 • sodelovanje z razrednikom,
 • redno spremljanje otrokovega dela.

 

Vzgoja doma:

Zelo pomembno je, da naučimo otroke, da bodo upoštevali drugačnost med ljudmi in da bodo trdni za življenje. Premalo ljubezni in skrbi ter preveč svobode v otroštvu prispevajo k agresivnosti in neustreznemu vedenju. Postavimo jim jasne meje dovoljenega in ustreznega obnašanja. Zavedati se moramo, da jim starši dajemo zgled, čustveno bližino in jih učimo vrednot.

Otroke moramo spodbujati, da govorijo o tem, kaj doživljajo, kaj opažajo in kako se počutijo.

 

Pomoč staršem nudijo:

 • razrednik in učitelji,
 • šolska svetovalna služba in
 • ravnatelj.

 

 

Naslovi ustanov, ki nudijo dodatno strokovno pomoč oz svetovanje:


Center za socialno delo Domžale, Ljubljanska 70

(01) 724 63 70


Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana

(01) 583 75 00


Center za mentalno zdravje Ljubljana, Zaloška 29


Center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

(01) 587 49 70

 

TOM telefon – Telefon za otroke in mladostnike

T: 116 111 (od 12.00 ure do 20.00 ure, klic je brezplačen in anonimen)

Spletna klepetalnica in e-pošta: www.e-tom.si


Krizni center za mlade

(01) 436 92 47, 041 228 210


Društvo telefon SOS /za ženske in otroke žrtve nasilja/

080 1155


Zdravstveni dom Domžale

(otroški dispanzer, ginekološka am­bu­lanta za mladostnike, psihološka služba za otroke in mla­dostnike) Mestni trg 1, Domžale

(01) 724 51 00, 724 52 11

 

Knjige, ki vam bodo v pomoč: 

 

Seznam literature

– Dr. Robert T Bayard: Na pomoč, najstnika imamo

– Barbara Coloroso: Otroci so tega vredni

– Leo F. Buscaglia: Živimo, ljubimo in se učimo

– Katarina Lavš: Šola za starše

– Tomas Gordon: Družinski pogovori

– Maja Zupančič, Janez Justin: Otrok in vrednote

– E. Perry Good: … in mulc si bo pomagal, Pravica do sreče

– R. Skynner, J. Cleese: Družine in kako v njih preživeti

– Robert A. Sullo: Učite jih sreče

– Beverly Runyon: Starši, ki preveč ljubijo

– Jnae Buestein: Kako otroku postaviti meje in poskrbeti tudi zase

– Diane Chelsom Gossen: Restitucija

– Andrew Matthews: Bodi srečen

– Judy McFadden: Vzgoja dobrega otroka

– Marjan Košiček: Otrok moja skrb

– Zdenka Zalokar Divjak: Vzgoja JE … NI znanost, Vzgoja za smisel življenja

– Ursula Haeberli Nef: Koliko svobode potrebuje moj otrok

– William Glasser: Teorija izbire

– Suzanne Harrill: Ti si zvezda tvojega življenja

– Stephen R. Covey: 7 navad zelo uspešnih družin

 

 

Dostopnost