Skoči na glavno vsebino
Select Page

POKLICNA ORIENTACIJA

Izbira poklica oz. srednje šole je zelo pomembna odločitev vsakega devetošolca. Pri izbiri je pomembno upoštevati: interese, sposobnosti (umske in telesne), osebnostne lastnosti, učne navade, šolske ocene posameznika. Za ustrezno usmeritev je potrebno pridobiti čim več ustreznih informacij o možnostih vpisa na srednje šole, informacij o poklicih in politiki zaposlovanja ter štipendiranja. Zavedamo se težavnosti odločitev učencev v tej starosti, zato pripravljamo vrsto aktivnosti, ki jim pri tem pomagajo.

Program poklicne orientacije, ki se izvaja na šoli, zajema:
– informiranje;
– zbiranje podatkov o učencih za potrebe poklicnega svetovanja;
– izvedbo predavanj in delavnic za učence in starše;
– individualno svetovanje za učence in starše;
– pomoč pri izpolnjevanju prijavnic.

NEKAJ KORISTNIH SPLETNIH STRANI:

ŠTIPENDIJE:

Rokovnik vpisa 2024/2025

Vsem učencem svetujem, da se natančno držite datumov vpisnega postopka. V Razpisu  bodo vsi postopki vpisa še bolj natančno navedeni. Zdaj je čas za intenzivno iskanje informacij, da bo vaša odločitev za »pravo« šolo in poklic čimbolj premišljena. Vso srečo pri odločanju!

MERILA ZA VPIS

KAKO IZRAČUNATE TOČKE ZA VPIS?

Učenci, ki se bodo vpisali na srednje šole, ki bodo omejile vpis, bodo morali zbrati ustrezno število točk.

Točke izračunamo tako, da seštejemo ocene iz vseh obveznih učnih predmetov 7., 8. in 9. razreda.

Če se na spodnji meji znajde več kandidatov z enakim številom točk, se ob soglasju staršev (na obrazcu Prijava za vpis v srednjo šolo) kot kriterij upoštevajo rezultati nacionalnega preverjanja znanja iz slovenščine in matematike oziroma merila, ki jih izbere posamezna srednja šola.

Skupnih maksimalno možnih točk je 175.

S pomočjo zgornje tabele si lahko izračunate število svojih do sedaj doseženih točk. Za 9. razred si vpišite ocene, ki ste si jih zastavili kot cilj ob zaključku šolskega leta. 

Dostopnost