Skoči na glavno vsebino
Select Page

Dodatna strokovna pomoč

Učenci se v času šolanja srečajo z različnimi težavami in problemi, ki se lahko odražajo pri:

 • branju,
 • pisanju,
 • pravopisu,
 • računanju,
 • pozornosti in koncentraciji,
 • pomnjenju,
 • koordinaciji,
 • socialnem in emocionalnem področju otrokovega razvoja,
 • vidno-prostorskem procesiranju informacij,
 • avtomatizaciji veščin in tempu izvajanja dejavnosti,
 • hitrosti usvajanja znanj,
 • motivaciji,

Nekatere težave sčasoma izvenijo, druge uspejo otroci razrešiti sami, pri nekaterih pa potrebujejo pomoč učitelja ali drugega strokovnega delavca. Učenci, ki kljub pomoči (pomoč učitelja, dopolnilni pouk, pomoč svetovalne službe, dodatna individualna in skupinska pomoč, mnenje in pomoč zunanje institucije) ne izkazujejo napredka, lahko na zahtevo staršev ali na predlog šole pridobijo odločbo o usmeritvi, ki jo izda Zavod RS za šolstvo (5. stopnja pomoči).

Dodatna strokovna pomoč je namenjena otrokom, ki potrebujejo spodbude na specifičnih področjih ali pa otrokom, ki imajo celostno upočasnjen razvoj. Otroci s posebnimi potrebami potrebujejo strokovno obravnavo posebej usposobljenih strokovnjakov, ki jim pomagajo doseči svoj največji potencial in si prizadevajo za otrokov napredek, ne glede na otrokove omejitve ali primanjkljaje.

Količina ur dodatne strokovne pomoči se za posameznega učenca določi z odločbo o  usmerjanju, v obsegu od 1 do 5 ur tedensko, odvisno od težav.

Dostopnost